Křimické léto v Roští

Dětský den v Křimicích

klauniáda - žonglérská dílna - Restaurace Roští - Křimice